Menu Mbylle

MATJE ELEKTRIKE

Shërbejm gjithëashtu edhe Matje elektrike.

(Për nivele të Tensionit):
- Tensioni i Ulët ( TU ) 0.4 kV
- Tensioni i Mesëm ( TM ) 35/10kV
- Tensioni i Lartë ( TL ) 400/220/110 kV