Menu Mbylle

INSTALIME ELEKTRIKE

Instalime elektrike në ndërtesa private dhe publike the atë;
• Projektime
• Instalime
• Mbikqyrje
Mirëmbajtje Instalim të ndriqimit:
• Të rrugëve (Urbane dhe Rurale)
• Ndërtesave (Publike dhe Private) Furnizimin dhe Liferimin me;
• Siguresa ( Automatike, Thikore)
• FID elektrik
• Kabllo të Instalimeve Elektrike ( 3x1.5mm, 3x2.5mm,5x2.5mm, etj.)