Menu Mbylle

SHTËPI INTELIGJENTE

Kompania jonë ofron shërbime edhe në teknologjitë Smart Home, Smart City dhe BMS(Building Management System).

Ne ofrojm shitjen, instalimin, konfigurimin, implementimin si dhe mirembajtjen e të gjitha paisjeve Smart Home.

 Disa nga shërbimet të cilat i ofrojm me Smart Home:

 • Kontrollimi i ndriqimit komplet apo të pjesshëm
 • Kontrollimi automatik i reletave
 • Kontrollimi dhe dirigjimi i kamerave në këndin 3600
 • Vendosja e sensorëve për detektim zjarri
 • Hapja dhe mbyllja e dritareve nga distanca
 • Informimi nëse shtëpia e juaj ka rrjedhje uji
 • Informim nëse shtëpia e juaj ka thyerje apo tentim për vjedhje
 • Sistem automaitk për ujitje të kopshtit
 • Programim automatik për sistemin e kilmës
 • Ndërprësat dhe prizat smart

Të gjitha këto shërbime komandohen me paisje mobile smart phone kudo që jemi në botë mjafton të keni qasje në internet gjithashtu ju e monitorni në kohë reale të gjitha gjërat të cilat i keni bërë me kontroll nga distance.  Po ashtu të gjitha këto pasije përveç komandimit me taste në telefon mundë të komandohen edhe me zë.

Po ashtu në projektet tona përfshihet instalimi i softuerit me licensë, programimi i PLC, testimi dhe mirembajtja e sistemeve. 

Të gjitha paisjet e përdorura për realizmin e projekteve janë të standardizuara dhe për këtë ofrojmë garancion 2 vjeqar!

Duke u bazuar në përparësitë që na ofron kjo teknologji të gjitha fabrikat janë duke kaluar në sistemet automatike me qëllim të saktësisë, sigurisë, shpejtësisë, efiqiencës dhe komoditetit që na ofrojnë këto sisteme. Derisa më heret shumë procese kanë qenë mekanike të natyrës analoge sot me aplikimin e kësaj teknologjie të gjitha ato paisje mundë ti digjitalizojme dhe te kemi monitorim në kohë reale përmes aplikacioneve kompjuterike.

Shembull i aplikimit të sistemeve automatike në Kosove janë KOST, KEK, Ujësjellësi i Prishtinës si dhe shume fabrika tjera të cilat prodhojnë apo monitorjnë të gjithë veprimtarinë të cilën aplikojnë.

Ne bashkpunojmë me prodhues si Siemens, ABB etj për furnizim me softuer dhe paisje në industrinë automatike.

 Disa nga shërbimet të cilat i ofrojm me Smart City:

 • Parkingu intelegjent
 • Menagjimi i mbeturinave
 • Menagjimi i trafikut përmes semaforëve intelegjent
 • Menagjimi automatic i ndriqimit në qytete
 • Matja e cilësisë së ajrit

Të gjitha këto projekte realizohen me paisje të veçanta për teknologjinë smart po ashtu mundë të përdoren edhe pllaka si arduino dhe Raspberry Pi si dhe shumë lloje të sensorëve të cilët matin madhësi të ndryshme.

Shtëpitë intelegjente sot janë trendet e fundit të cilat ofrohen për të pasur një jetë më komode më të sigurt dhe më shpenzime sa më efiqiente nëpër shtëpitë tona.

Disa nga shërbimet të cilat i ofrojm me BMS:

 • Menaxhimi i ndërtesave të medha me sisteme të menqura
 • Ndërtesat qeveritare implementimi i sistemeve të menqura
 • Digjitalizimi i shërbimeve në spitale

Ne bashkpunojmë me prodhues si digital STROM dhe NETIC home për furnizim me softuer dhe paisje të Smart Home.

Të gjitha paisjet e përdorura për realizmin e projekteve janë të standardizuara dhe për këtë ofrojmë garancion 2 vjeqar!