Menu Mbylle

Distributor i Autorizuar për Territorin e Kosovë

MAREL

* kabllo,
* nyjeve,
* aksesorëve për rrjetet jo të izoluara të LV deri në 1 kV,
* aksesorët e LV ABC dhe
* pajisje të tjera kabllore.

ELCON MEGARAD

* aksesorë dhe komponenta për kabllo të tensionit të
* ulët,
* mesëm dhe
* lartë e gjithëashtu edhe
* produkte të tjera të lidhësve elektrike për izolim.

CUMMINS

* motor dhe
* gjeneratori

RAGUM

* shufra rrufe shërben Pajisjet për kabllon vetë-mbështetëse,
* aksesorë për përdorim të kabllove vetë-mbajtëse,
* mbajtëse te shtyllave druri - trarëve, gardhe ...

ANKARASERAMIK

* izolatorë të porcelanit

Aksesor të kabllove ABC për TU (Tension i Ulët)